Ungdomarna måste välja ut sina lärare noggrant

Fråga: Vissa människor tenderar i sina skrifter, kall och till och med utslag till vad som får vissa ungdomar att falla i Takfîr och olydnad mot ledaren. Hur kan vi känna igen dem via deras egna ord? Och hur skall vi varna för dem? Och hur skall vi endast ta från de lärda med djupt rotad kunskap?

Svar: Det råder inga tvivel om att författarna har olika läggningar. Var och en skriver om det som passar ens läggning oavsett om den är sund eller osund.

Nybörjare och studenter skall välja lärare med pålitlig kunskap, uppriktighet och metodik och studera under dem, läsa deras böcker och hålla sig borta från människor med olika och avvikande metodiker. De skall varken studera under dem eller läsa deras böcker eftersom det finns en typ av tvetydighet och tvivel i dem om de nu inte skulle påverka deras förståelse.

När de uppnår en någorlunda kunskap så att de kan särskilja mellan rätt och fel, är ingen skada skedd att de läser vad som har skrivits för att känna till sanningen och sprida den och för att känna till falskheten och varna för den.