Ungdomarna måste lita på de lärda och fråga dem

Fråga: Vad råder ni ungdomarna som ständigt pratar om de lärdas meningsskiljaktigheter och följer deras misstag. Vad råder ni dem?

Svar: Det är en prövning. Människorna i allmänhet och studenterna i synnerhet är skyldiga att lita på de lärda, studera under dem, sitta på deras lektioner och lära sig från dem. Detta är konspiration från fienderna för att splittra mellan de lärda och ungdomarna. Detta är en konspiration från hycklarna och de hatiska för att splittra mellan samfundets ungdomar och samfundets lärda. Det är obligatoriskt för ungdomarna att älska de lärda, följa dem, lära sig från dem och fråga dem. Det är det som är obligatoriskt.