Ungdomar tror lättare än åldringar

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

Vi skall låta dig höra den sanna berättelsen om dem: De var unga män som trodde på sin Herre, och Vi utökade deras vägledning.”1

Han (ta´âlâ) berättar att de var unga män, det vill säga ungdomar. De har lättare att acceptera sanningen och är mer vägledda än äldre människor som vidhåller den falska religionen. Således var de flesta som trodde på Allâh (ta´âlâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ungdomar medan merparten av Qurayshs åldringar vidhöll sin religion. Endast ett fåtal konverterade till islam. Liknande sade Allâh (ta´âlâ) om Grottfolket; de var unga män. Mudjâhid sade:

Jag har fått reda på att de hade örhängen varpå Allâh gav dem sunt förnuft och gudsfruktan varefter de trodde på sin Herre och erkände Hans enhet och att det inte finns någon sann gud utom Han.”

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

… och Vi utökade deras vägledning.”

Flera imamer, däribland al-Bukhârî, argumenterar med denna vers för trons stigning och variation och att den stiger och sjunker.

118:13