Ungdomar tar bilder på kallare

Fråga: Vissa ungdomar tar bilder på kallare med sina mobiltelefoner utan kallarnas kännedom. Är det tillåtet?

Svar: Det är förbjudet. Det är inte tillåtet om de så skulle veta om det. Avbildning är förbjuden.