Ungdomar som ser ned på rättsskolornas böcker

Fråga: Folk som tillskriver sig kunskap och i synnerhet unga studenter ser ned på Fiqh-frågorna och i synnerhet rättsskolornas böcker. Deras argument är att de inte består av bevis. De ser även ned på imamernas Idjtihâd i den här frågan. Vad råder ni sett till detta och respekten till rättsskolornas imamer och vikten av rättsskolorna. Det finns folk i dag som ser ned på dem, kritiserar dem och säger att de är befriade från rättsskolorna och tar direkt från Qur’ânen och Sunnah.

Svar: Det är en villfarelse. Vi har sagt det och klargjort det. Vi sade att den som uppfyller Idjtihâds villkor gör Idjtihâd. Han får inte följa blint. Dessa är dock få i dag om de ens finns. Ju längre tiden går desto mer försvinner kunskapen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh griper inte tag i denna kunskap genom att dra ut den ur männens bröst. Kunskapen grips med de lärdas död. När det då inte finns någon lärd kvar, tar människorna till sig de okunniga som ledare som i sin tur kommer att svara utan kunskap och gå vilse och leda andra vilse.”

Ju mer tiden går desto mer försvinner kunskapen. Det har också rapporterats att mot slutet av tiden kommer det att finnas få lärda och många läsare. Det kommer att finnas många läsare som saknar förståelse.

Det är fel att ignorera Fiqh-böckerna. Fiqh är det här samfundets rikedom. Det är en väldig rikedom. Det betyder dock inte att vi tar till oss allt som står i dem. Vi filtrerar. Den som har förmågan filtrerar. Han tar det som är starkast enligt beviset. Vi sade ju att det finns fyra typer av människor; en absolut Mudjtahid, en Mudjtahid inom sin rättsskola som överväger vilken åsikt som är korrekt, en som följer blint och en lekman. Denna Fiqh är som sagt en väldig rikedom i de lärdas händer. De studerar den och tar hjälp av den för att förstå Qur’ânen och Sunnah. De tar till sig dess utslag och imamernas uttalanden som stämmer överens med beviset och lämnar det som motstrider beviset.

Angående den som ignorerar den och säger att de skall göra en ny Idjtihâd… Vem är det som skall göra en ny Idjtihâd? Det finns ingen. Det är en villfarelse. Är du som säger att du skall göra Idjtihâd som de fyra imamerna? Som Imâm Ahmad och Imâm Mâlik? Vad betyder detta? Jag önskar att de fanns. Men du har inte mer än den minste som följer blint. Du har inget att komma med. Förstör inte dig själv. Förstör inte andra. Frukta Allâh! Det är tillåtet att följa blint i nödfall. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

” Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

Detta är ett blint följande i nödfall. Det är obligatoriskt att följa blint i nödfall. Det är förbjudet att följa blint vid förmåga. Det är förbjudet för den som klarar av att göra Idjtihâd att följa blint. I nödfall är det obligatoriskt att följa blint. Det är inte förbjudet helt och fullt att följa blint och inte heller är det tillåtet helt och fullt att följa blint. Frågan är alltså detaljerad. Vi säger inte att du skall ta till dig allt som finns i Fiqh. Vi säger att du skall filtrera och följa det som är baserat på bevis. De är trots allt kunnigare än dig om bevisningen och utdragningen av domar. Du har inget att komma med. Du får förlita dig på dem och Fuqahâ’s ord och se på deras bevis. Om du klarar av att överväga, gör du det. Om du inte gör det följer du det som står där även om du inte känner till beviset. Ty detta är ett nödfall. Det måste förstås. Det finns människor som strider mot rättsskolorna i dag. Var skall människorna ta vägen? Skall de gå vilse? Det finns en som har skrivit en bok vid namnet ”Islâm utan rättsskolor”. Vadå utan rättsskolor? Var skall människorna ta väg då? Skall de gå till de okunniga? Det är ett väldigt problem.

116:43