Ungdomar som förtalar Abû Hanîfah och adh-Dhahabî

Fråga: Det har dykt upp en grupp ungdomar bland oss som gör Tabdî´ på Abû Hanîfah, Takfîr på Ashâ´irah och avvisar ständigt adh-Dhahabî och al-Khattâbî…

Svar: De är antingen okunniga eller också vilsna. Abû Hanîfah är en av Ahl-us-Sunnahs imamer. Han är Ahl-us-Sunnahs tidigaste imam efter följeslagarna och efterföljarna. Han är den tidigaste av de fyra imamerna. Han tog kunskap av efterföljarna. Det sägs även att han tog kunskap av följeslagarna. Alltså är han antingen efterföljare eller också efterföljare till efterföljarna. Han har sin ålderdom i islam, sin förståelse, sin dyrkan och sin fromhet. Det är nämligen inte tillåtet. Han är en av muslimernas imamer. Förtalar du en av muslimernas imamer så har du förtalat muslimerna. Det är inte tillåtet. Vi säger inte att han är felfri, fel händer, men dogmen är sund och metodiken är sund. När det kommer till att han förfelade inom vissa slutsatser, så sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om en domare dömer och gör så gott han kan och har rätt, får han två belöningar. Och om han dömer och gör så gott han kan och har fel, får han en belöning.”1

När du förtalar en av islams imamer, såväl Abû Hanîfah som någon annan, förtalar du likaså islam. Bara för att de andra lärda har vissa fel, så betyder det inte att de skall anses som vilsna eller innovatörer. De har gjort fel och må Allâh förlåta dem, men deras djupa kunskap, förståelse och kännedom om Hadîth är större än deras eventuella fel. Man skall inte leta efter folks och de lärdas brister. Så gör de avvikande och vilsna som lockar från islam och de lärda. Om du hade granskat personen som talar på detta vis skulle du sett hur han är full av fel och brister. Men han uppmärksammar inte sina egna brister. Du hade insett att han är så pass okunnig att han själv inte vet om det. Han själv har ingen kunskap. Ändå kritiserar han de lärda och imamerna. Det är en felaktig väg. Det är inte alls tillåtet att tala på det sättet.

1al-Bukhârî (6919) och Muslim (1716).