Ungdomar skall referera till de lärda och inte ta vatten över huvudet

Fråga: Vad råder ni dessa våra bröder i Egypten med tanke på att det ser ut som det gör?

Svar: Mitt ständiga råd är rening och undervisning, Tasfiyah wa Tarbiyah. Det vill säga inlärning…

Frågeställare: Kan ni hålla ett tal särskilt för dem kring det aktuella ämnet?

Svar: Jag tror inte att sådana personer kan rådas om de inte känner till sina egna positioner. Ingen av dem skall tro att de har kunskap eller att de har något att säga till om när de i själva verket inte alls har det. Jag råder dem att ha kontakt med de lärda som de litar på och som, tillsammans med dem, också refererar till Qur’ânen och Sunnah men skiljer sig från dem när det kommer till att hänvisa till Salafs metodik. Jag råder dem alla att tänka dåligt om sin egen kunskap och tänka väl om sina lärda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”

Med det sagt måste det alltid finnas lärda i den islamiska världen som folket refererar till. Det kan inte vara dessa ungdomar som är minst sagt lurade av sin egen kunskap som avses i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anvisade hadîth och framför allt inte med tanke på att det finns autentiska hadîther som utmärker vissa platser med kunskap eller tro. Den omnämnda hadîthen rapporterar al-Bukhârî i sin ”as-Sahîh” via Mu´âwiyah bin Abî Sufyân (radhiya Allâhu ´anh). En dag predikade han för människorna och nämnde den här hadîthen varpå han sade:

”Mu´âdh här säger att den befinner sig i Levanten.”

Den här hadîthen påpekar att kunskapen kommer att finnas mer i vissa islamiska länder än i andra. En annan hadîth säger:

”Tron kommer att samlas i al-Madînah liksom ormen samlas i sin grop.”1

Jag råder dessa ungdomar, och alla andra ungdomar i de islamiska länderna, som fortfarande har en knapp kunskap att inte ta vatten över huvudet, inte luras av sina svaga kunskap och att de frågar liksom skapelsernas Herre sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”2

1al-Bukhârî (1777).

216:43