Ungdomar skall inte lockas med idrott

Fråga: Vad är domen för att göra en moskélokal till idrottsförening för att locka ungdomarna från gatan till moskén?

Svar: Det är en falsk handling. Det betyder i så fall att ungdomarna kommer till moskén för spelets skull. Alltså kommer de bara för sina nöjens skull. Det är inte det som skall föra dem till moskén. Det är hopp, fruktan och rädsla som skall göra det. Det är uppsyn och varning som skall göra det. Exempelvis sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Paradiset är omgivet av svårigheter och Elden är omgiven av frestelser.”1

Också ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Det här livet har stegat tillbaka och det nästkommande livet är tillmötesgående. Bådadera har sina söner. Var därför det nästkommande livets söner och inte det här livets söner. Idag handlar det om handlingar och ingen räkenskap. Ni håller dock på att uppleva en dag som handlar om räkenskap och inga handlingar.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Många människor luras av två gåvor: hälsa och fritid.”2

De skall alltså lockas och skrämmas. Men att ge dem en lokal i moskén för att spela i den är syndigt.

1Sahîh-ul-Djâmi´ (3147).

2al-Bukhârî (6412).