Ungdomar ska referera till gamlingar

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/132)

Hadîtherna om Medlingen är mångfaldiga. Den förste som förnekade dem var ´Amr bin ´Ubayd som var innovatör enligt alla Ahl-us-Sunnah. Det rapporteras att Yazîd bin Suhayb al-Faqîh sade:

“När jag var ung hade jag en passion för Khawâridjs dogm. Vi var en grupp som begav oss på vallfärd. På vägen passerade vi Madînah och fann Djâbir bin ´Abdillâh återberätta Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för människorna. Han nämnde bland annat människor som skulle lämna helvetet varpå jag sade till honom: “Allâhs sändebuds följeslagare! Vad är det de säger när Allâh (´ azza wa djall) säger:

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

“Herre, över den som Du utlämnar åt Elden har Du helt visst hopat skam och vanära. Och de orättfärdiga skall inte finna någon hjälpare.”1

och:

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

“Varje gång de försöker komma ut ur sitt elände drivs de tillbaka in: “Pröva på Eldens straff!”2?

Han sade till mig: “Läser du Qur’ânen?” Jag sade: “Ja.” Han sade: “Har du hört talas om Muhammads berömvärda position som Allâh ska ge honom?” Jag sade: “Ja.” Han sade: “Muhammads berömvärda position handlar om att Allâh ska låta honom medla för människor som hamnat i helvetet så att de lämnar det.” Han beskrev Vägen över helvetet, människornas passage över den och hur folk kommer att lämna helvetet efter en tids vistelse däri.” Vi återvände och frågade varandra: “Tror ni att gamlingen ljuger om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”

13:192

222:22