Ungdomar lyssnar på Hizbiyyûns andliga föreläsningar

Fråga: Vad är domen för att lyssna på andliga föreläsningar som hålls av Hizbiyyûns predikanter eller okända människor med tanke på att det flesta ungdomarna inte har nog med kunskap för att skilja mellan rätt och fel?

Svar: Det som har kommit från tidigare och senare Salaf är tillräckligt nog. Det är obligatoriskt att hålla fast vid det. Vi behöver inte kunskaper från människor som har innovationer och som sprider dem via lockande tillrättavisningar och sagor. I Salafs kunskap finns tillräckligt nog. Detta är vår och er plikt.

Studenterna, araber och som icke-araber, skall rådas att hålla fast vid Salafs kunskap, Salafs tillrättavisningar och Salafs böcker. Det finns en fullständig godhet i dem, vilket ni har gått igenom och hört bevisen för.

Allâh har prisat Salaf och deras anhängare och det har Han endast gjort för att de är vägledda och följer den klara sanningen. Detta ville jag säga er.