Ungdomar förtalar lärde på grund av okunnighet

Fråga: Det finns Salafî-ungdomar (!!!) i Holland och andra länder vilkas troslära vi inte tvivlar på (!!!). Däremot förtalar de vissa lärde och i synnerhet de lärde i Hidjâz. De säger att de är opålitliga för att de lirkar med överskridande makthavare. Stämmer detta?

Svar: Från det jag hör själv och via andra, som dig exempelvis, råder det inga tvivel om att de som förtalar vissa av dagens lärde och anklagar dem för att lirka med överskridande makthavare är ungdomar.

Vi kan inte ha en dålig tanke om dessa ungdomars avsikt. Vi har emellertid en dålig tanke om deras kunskap. Deras tunna kunskap och lilla kännedom om korrekt, islamisk förståelse och islamiska karaktärer som en muslimsk ungdom skall ha uppfostrats och vuxit upp med, har dagens ungdom inte tagit del av.

Det stämmer att det finns idag, som de säger, ett islamiskt uppvaknande. Detta uppvaknande har dock precis börjat. Det har inte kommit halvvägs, för att inte tala om att det inte är på väg att avslutas. För det andra är detta uppvaknande endast teoretiskt och inte alls karaktäristiskt.

Vi råder dessa ungdomar att de uppriktigt sysselsätter sig med kunskap för Allâhs (´azza wa djall) skull och renar sig själva och uppfostrar sig själva med islamiska karaktärer. Om de gör det, kommer de låta bli att förtala allmänheten och i synnerhet de lärda som är samfundets elit.