Ungdomar förkunnar lärdes utslag

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

https://binbaz.org.sa/fatwas/2723/

Fråga: Inte sällan svarar ungdomar och i synnerhet moskéimamer på frågor vilkas svar de sägs ha hört från ansedda lärde. De har dock inte forskat noga i frågan. Vad är domen för det?

Svar: Det är harmlöst att framföra de lärdes ord1. Om framförandet är precist och personen säger att han har hört en lärd säga exempelvis att den bedjande som tvekar huruvida han har bett tre eller fyra Raka´ât, två eller tre Raka´ât, ska ta det säkra före det osäkra och utgå från tre respektive två Raka´ât. Sedan är det upp till den som tar del av svaret att antingen acceptera det – om informatören är pålitlig vill säga – eller också fråga den lärde på egen hand. Med andra ord, om moskéimamen eller någon annan pålitlig individ citerar utslag, så är ingen skada skedd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Låt den närvarande underrätta den frånvarande.”2

Detta är betydelsen av att den närvarande underrättar den frånvarande. Om en pålitlig person berättar för en annan att han har hört så-och-så säga en sak, är det upp till denne att antingen anamma hans information eller också själv gå och fråga den man som har gett utslaget så att han kan försäkra sig om dess äkthet.

2al-Bukhârî (104).