Ungdomar är extremisternas fösta mål

Fråga: Ungdomar med entusiasm och brinnande passion är det första målet för avvikande och extrema sekter. Vad råder ni ungdomarna för att de skall akta sig för dessa illasinnade och Takfîrî-sekter?

Svar: Jag råder ungdomarna att söka föreskriven kunskap under de lärde så att de lär sig de båda sidornas metodik. Nyttig kunskap är den enda utvägen. De är skyldiga att studera under de lärda. Kamp med dess regler, villkor och ledarskap nämns i de dogmatiska böckerna.

Det råder inga tvivel om att ungdomarna är en måltavla för vilseledande människor med destruktiva ideologier eftersom de styrs av känslor och passioner. De har ingen vishet. De har ingen kunskap om saker och ting. De är skyldiga att referera till de lärde och lyssna till och lyda makthavaren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) om de många prövningarna, villfarelsens missionärer och kallarna på helvetets portar; den som lyder dem blir inkastade i det. Hudhayfah frågade:

”Vad befaller du mig att göra om jag upplever det?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade: ”Håll dig till muslimernas samling och deras ledare.”1

Det är räddningen från dessa prövningar; håll dig till samlingen och lyssna till och lyd makthavaren. När följeslagarna bad om ett avskedstal sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den av er som lever längre kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga efterträdares Sunnah. Håll fast vid dem och bit tag i dem med kindtänderna. Håll er borta från nyheterna för varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Den enda räddningen är att hålla fast vid Samlingen och Qur’ânen och Sunnah. Detta skall refereras till de lärde med djupt rotad kunskap. De förklarar för människorna skillnaden mellan den rätta vägen och den felaktiga vägen.

1al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).