Ungdom vill ha jämnt skägg

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/33)

Fråga: Är det tillåtet att ta medicin för att få ett fulländat skägg?

Svar: Om han räknar med att skägget kommer att växa ut naturligt, ska han inte göra något. Ty hans nuvarande skägg är ingen defekt. Många ungdomar har ojämna skägg i början. Och om det handlar om en defekt såtillvida att han inte räknar med att det växer ut, är det tillåtet att behandla det för att jämna till det, framför allt om det är vanställt. Om det inte är vanställt är det bättre att låta det vara så att det får växa naturligt.