Ungdom vill åka till Dammâdj för att söka kunskap

Fråga: Vad råder ni studenten som vill åka till Dammâdj för att söka kunskap där?

Svar: Först skall al-Hadjûrî ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) för det som han har innoverat i kallet till Allâhs religion. al-Hadjûrî har fallit i flera fel. Han har fallit i flera avvikelser. De är riktigt många. Först skall han ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och gripa fast vid Qur’ânen och Sunnah och hålla sig till sanningen och rättvisan och låta bli att tala om Allâh utan kunskap, så fördärv utan kunskap och hålla sig borta från innovationer, synder och avvikelser som han har innoverat i kallet. Därefter kan man studera hans situation.