Ungdom bryter fastan utan giltigt skäl

Publicerad: 2013-01-26
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah (15715)
Källa: https://alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=13576&PageNo=1&BookID=3

 

Fråga: När jag var 16 eller 17 år lät jag bli att fasta ett par dagar i Ramadhân utan något giltigt skäl. Detta var för cirka sju år sedan. Därefter har min fasta alltid varit fullbordad. Vad är domen för detta?

Svar: Du måste ta igen dagarna som du lät bli att fasta utan ursäkt, ångra dig inför Allâh och be Honom om förlåtelse och därtill ge mat till en fattig person för varje dag som du inte har tagit igen till Ramadhân-månaden därpå.