Unga skall inte debattera med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall en ung Salafî gå till väga om han kallas till debatt med al-Ikhwân al-Muslimûn?

Svar: Han skall inte debattera om han är oförmögen. Han får säga att han inte är kunnig och att de i så fall får debattera med de lärda. Han får säga att han anser att de lärda har rätt och besitter sanningen och att han inte är berättigad till debatt med dem. Ty han är svag. Måhända faller han för deras falskhet och tvivel. Således tyckte Salaf inte om debatter.