Unga och dumma

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I slutet av tiden kommer det komma ett folk. De har små tänder och tunna drömmar. De talar enligt den främsta skapelsens tal, men de tränger ut ur islam på samma sätt som pilen tränger igenom bytet. Deras tro kommer inte längre ned än deras strupar. Döda dem var ni än råkar på dem. Han som dödar dem kommer sannerligen att belönas på Domedagen.”

”I slutet av tiden kommer det komma ett folk…”

Detta skedde i slutet av följeslagarnas epok. Slutet av tiden är alltså slutet av följeslagarnas epok. Det skedde i slutet av det renläriga kalifatet, ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat. Det betyder dock inte att de har upphört. Alla människor har ju arvingar. De Ahl-ul-Bid´a som fanns på följeslagarnas tid och efteråt har frekventa arvingar.

”De har små tänder och tunna drömmar…”

Det bevisar att ungdomen är ett skäl till missförstånd. Deras förstånd är svagt och deras ålder är låg. De är inte gamla. Oftast brukar de unga hamna i missförstånd.

”De talar enligt den främsta skapelsens tal…”

De talar alltså väl. De säger att endast Allâh har rätt att döma. Det är vackra ord. Men som ´Alî sade:

”Ett sant ord med en falsk agenda.”

Endast Allâh har ju rätt att döma:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ

”Ingen dömer utom Allâh.”1

112:40