Undvik vinst från hasardspel

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (42)

Fråga: Två personer slog vad om en bjudning. Vadslagningen gällde hasardspel. Jag har blivit bjuden på den maten. Får jag äta av den?

Svar: Du ska varken närvara vid eller äta av det som är vunnet på hasardspel.