Undvik Sûfiyyahs moské

Fråga: Alla i min by är Sûfiyyah och moskén av präglas Sûfiyyahs drag. Får jag låta bli att be samlingsbönen med dem?

Svar: Ja. Antingen gör ni en egen böneplats som ni ber på eller också går ni till en annan moské som inte präglas av Sûfiyyah och deras myndighet.