Undvik smuts

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/413)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

Och fly från synd!”1

Abû Dja´far, Hafs från ´Âsim och Ya´qûb läste الرُّجْز, medan resten läste الرِجْز. Bådadera hör till arabiskan och betydelsen är densamma. Mudjâhid, ´Ikrimah, Qatâdah, az-Zuhrî, Ibn Abî Zayd och Abû Salamah sade:

Synd är avgudar. Fly från dem och närma dig inte dem.”

Det har sagts att bokstaven (ز) i versen är utbytbar mot bokstaven (س). Araberna kan byta ut dem mot varandra då uttalen låter lika. Beviset för denna förklaring är Hans (ta´âlâ) ord:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

Håll er på avstånd från smutsen från falska gudar.”2

Det rapporteras att Ibn ´Abbâs sade:

Undvik syndiga platser.”

Abûl-´Âliyah och ar-Rabî´ sade:

Ordet الرُّجْز åsyftar statyer och ordet الرِجْز åsyftar orenhet och synder.”

adh-Dhahhâk sade:

Det vill säga avguderi.”

al-Kalbî sade:

Det vill säga straff.”

174:5

222:30