Undvik smittade människor

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (14/178)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”1

Han sade också:

”Den sjuke ska inte tas till den friske.”

De flesta lärde kombinerar de båda autentiska hadîtherna på följande vis: Hadîthen om smittan dementerar trosuppfattningen pre-islamiska hedningar hade då de ansåg att sjukdomar och smittor uppstod av sig själva utan Allâhs (ta´âlâ) bestämmelse. Den andra hadîthen gör gällande att sjuklingen ska inte komma till den friske då denne kan vanligtvis smittas med Allâhs tillstånd och bestämmelse.

Den första hadîthen dementerar alltså smittor som agerar självständigt och inte att smittor är oskadliga med Allâhs tillstånd.

Den andra hadîthen påbjuder den friske att undvika den sjuke då ett sådant möte medför vanligtvis skadliga följder med Allâhs tillstånd och bestämmelse.

1al-Bukhârî (5757) och Muslim (2220).