Undvik innovatörens dotter

Fråga: Får jag gifta mig med en dotter till en innovatör som kallar till sin innovation?

Svar: Undvik henne [oklart ljud]. Undvik henne, Allâh kommer att ge dig någon annan.