Undvik filmade föreläsningar

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 376

Fråga: Vad är domen för så kallade islamiska videor? Vad ska man göra om man befinner sig i en sittning som filmas?

Svar: De är bilder. Abûl-Hayyâdj berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägrade att gå in i ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anh) rum som huserade bilder. Muslimen är antingen skyldig att fördöma handlingen eller också att hålla sig borta från den sittningen:

Den av er som ser något dåligt skall ändra det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med tungan. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det hör till den svagaste tron.”2

Dessa människor är bara efterapare. Den som står på en predikstol och låter sig fotograferas av människor accepterar den synden. Han förtjänar inte ha någon publik på sin sittning. Muslimer ska undvika hans sittning. Må Allâh belöna ungdomarna i Riyâdh som tog sönder kameran som lades fram i samband med en föreläsning. Antingen tar du sönder den eller också fördömer du synden muntligt. Går ingetdera råder jag dig att undvika föreläsningar som smutsas ned av synder.

1Muslim (969).

2Muslim (78).