Undvik alla som inte har Ahl-us-Sunnahs metodik

Fråga: Är det tillåtet för mig att varna mina vänner för vilsna, islamiska grupper eller för dem som tillskriver sig dem eller prisar dem?

Svar: Bröder! I er Tawhîd-kurs läser ni om hur det är beordrat att hålla fast vid den muslimska samlingen och den Räddade gruppen som följde det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde och undvika avvikande grupper oavsett namn. Håll dig bort från  honom som inte följer Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och undvik honom, vad han än kallas för. Detta är en princip som ni studerar i skolan i Kitâb-ut-Tawhîd.