Undvik al-Kawtharîs och Abû Ghuddahs böcker

Fråga: Jag skulle vilja veta hur den avlidne ´Abdul-Fattâh Abû Ghuddah var. Jag har fått en bok skriven av honom benämnd ”Qîmat-uz-Zaman ´indal-´Ulamâ’”.

Svar: Denne Abû Ghuddah har flera punkter mot sig. Hans ledare och Shaykh är al-Kawtharî. al-Kawtharî gjorde Takfîr på Ibn Taymiyyah och hans jämlikar och sade att de var vilsna. Abû Ghuddah stödde honom och var stolt över honom. Jag vet inte i vilket tillstånd han har dött. Dock skall hans böcker inte läsas. Jag rekommenderar inte att de läses. I Salafiyyûns lärdas böcker finns tillräckligt nog, oavsett om det handlar om Hadîth eller någon annan nyttig kunskap. Frågeställaren skall undvika Abû Ghuddahs, al-Kawtharîs och deras jämlikars böcker som har fallit i innovationer som opponerar sig Ahl-us-Sunnahs metodik.