Undervisningen är byggd på vänlighet och nåd

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”Håll fast vid din kunskap – må Allâh förbarma Sig över dig – att vi är förpliktigade att lära oss fyra frågor…”

I denna mening finns en vänlighet. Däri finns en påminnelse om att denna kunskap är byggd på vänlighet och nåd till studenterna. Det ser vi när Shaykhen ber om nåd för läsaren. De lärda brukade rapportera till studenterna som ville få tillstånd, Idjâzah, från dem till att lära ut hadîth hadîthen:

”Den Nåderike benådar de nåderika.”

Detta var den första hadîthen som lärarna rapporterade för sina studenter. I samband med tillstånd, Idjâzah, ser du hur varje Shaykh rapporterar från sin Shaykh:

”Den och den rapporterade för mig och det är den första hadîthen som jag har hört från honom: Den och den rapporterade för mig och det är den första hadîthen som jag har hört från honom… till dess att kedjan når Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den Nåderike benådar de nåderika. Benåda dem som är på jorden kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”

De lärda sade att denna praxis beror på att denna kunskap är byggd på nåd. Resultatet av denna kunskap är nåd i detta liv och i nästa.