Undervisare klargör Ahl-ul-Bid´as fel i deras moské

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

Sharh al-Muwatta’ (26)

Fråga: Måste personen som undervisar i Ahl-ul-Bid´as moskéer nämna deras fel för dem öppet?

Svar: Om det innebär att han förbjuds från att hålla lektioner, är det bättre att inte nämna något som leder till det. Han ska dock klargöra sanningen utan att ta upp deras fel för att inte bli utslängd därifrån. Om hans närvaro där innebär att han säger och klargör sanningen och gagnar människorna varvid han blir utslängd om han tar upp deras fel, har ingen nytta gjorts. Däremot ska han klargöra deras fel för dem. Han ska tala med dem och inte under offentliga lektioner så att han förbjuds från att hålla gagnande lektioner där.