Undervisa och översätt Ibn ´Abdil-Wahhâbs böcker

Fråga: Kan ni råda studenterna att fortsätta kalla till Tawhîd med tanke på dagens många prövningar, Tawhîds och dess anhängares främlingskap samt den lilla skaran som bryr sig om Tawhîd och lär ut det utomlands?

Svar: Det råder framför allt ett mycket stort behov av det idag på grund av den myckna ondskan. Fienderna bland judarna, de kristna, elddyrkarna och andra blossar upp fientligheten mot Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall. De eggar de olyckliga mot hans kall. Det skadar dock varken honom eller kallet; de skadar bara sig själva.

Men ni – må Allâh belöna er väl – har förstått och blivit övertygade och lov och pris tillkommer Allâh. Utmed er kapacitet är ni skyldiga att kalla folket med visdom, fina tillrättavisningar och bra argumentationer. Förklara och översätt Shaykhens böcker så att människorna kan veta vad Shaykhen verkligen trodde på. De flesta är hjärntvättade. Det vet inget om Shaykhen. De har målat upp Shaykhen för dem i form av Farao. De vet inte. De tror på det. Så fort de får höra något börjar de tro på det. Men om ni framför Shaykhens tal, böcker och kall, klargörs sanningen och lov och pris tillkommer Allâh.