Underverk eller list?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (3/103)

Onaturliga fenomen kan också härröra från otrogna. Bara sådana företeelser utgör ingalunda bevis för en persons tro, än mindre för dennes närhet till Allâh. Således säger de lärde att onaturliga företeelser som härrör från en muslim är underverk – allting annat är list. Som exempel på sådan list anger de lärde ad-Dadjdjâls order till himlen innan Apokalypsen att börja regna varvid den börjar regna, och till jorden att börja växa varvid den börjar växa.