Underverk eller djävulska tricks? Så vet du skillnaden

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Abû Yazîd sade:

Om ni ser en person utföra underverk till en sådan grad att han svävar i luften, skall ni inte luras av honom förrän ni ser hur han förhåller sig till påbud, förbud och gränser.”1

Abû Yazîd al-Bustâmî. Även han tillhörde de gamla Sûfiyyah.

Låt dig inte luras av vissa dyrkares ovanliga företeelser. De skall inte erkännas förrän individerna är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Om personen med de ovanliga företeelserna håller sig till Qur’ânen och Sunnah, är de ett underverk. De är i så fall de troende och gudfruktiga slavarnas underverk. Men om personen inte håller sig till Qur’ânen och Sunnah, är de inga underverk. I så fall är de djävulska företeelser som utförs av vilsna människor. Alltså finns det två slags ovanliga företeelser:

1 – De som utförs av folk som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah. De är de troende och gudfruktiga slavarnas underverk.

2 – Företeelser som utförs av Satans förtrogna. De är inga underverk. De är djävulska företeelser som människor inte skall luras av.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/91).