Underrättar sin fru om att han skall gifta om sig

Fråga: Måste personen som vill gifta om sig med en andra fru underrätta sin första fru om det och be om hennes tillstånd?

Svar: Nej. Han behöver inte underrätta henne. Det är ju hans rätt. Hon skall inte hindra honom från det. Däremot måste han vara rättvis med dem.