Underrätta myndigheterna om magikern

Fråga: En person låter bli att underrätta myndigheterna om en magiker utav fruktan för att han skall förhäxa honom. Vad är domen för det?

Svar: Den som har kännedom om en magikers existens får inte tiga och låta honom vara. Får du tiga om en tjuv som stjäl folks egendomar och gör inbrott i deras hem? Eller skall du underrätta myndigheterna om honom? Du skall underrätta om honom. Magikern är värre än tjuven. Magikern utgör en fara för religionen, inte för egendomarna och liven. Han är en fara för religionen. Du måste underrätta myndigheterna på ett lämpligt sätt.