Underrätta imamen om icke-bedjande?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Vi vet att vissa som dör inte bad när de levde. Ska vi berätta det för imamen så att han inte ber begravningsbön för dem?

Svar: Nej. Du ska se till att inte be för dem, men säg inte åt människorna att inte be för dem.