Under zoroastrierna i helvetet

Abûl-Husayn bin an-Naqqûr underrättade oss: Abûl-Qâsim as-Saydalânî underrättade oss: Abû ´Umar Muhammad bin ´Abdil-Wâhid underrättade oss: Abû ´Alî al-Qâdhî underrättade mig: Jag hörde ´Alî bin Muwaffaq säga:

”Jag hade en zoroastrier till granne vid namnet Shahrayâr. Jag kallade honom till islam, men han sade: ”Vi har rätt.” Följaktligen dog han som zoroastrier. En natt drömde jag om honom och sade: ”Vad händer?” Han sade: ”Vi är ett folk på helvetets botten.” Jag sade: ”Finns det någon under er?” Han sade: ”Ja, ett folk från er.” Jag sade: ”Vilken grupp?” Han sade: ”De som säger att Qur’ânen är skapad.”