Under samma täcke som en menstruerande kvinna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (39)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade vara uppe och be medan jag låg bredvid honom under min månadsperiod. Jag var täckt med ett ytterplagg som täckte en del av honom också.”1

Hon sade även:

Under min månadsperiod låg jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under ett och samma täcke. Om något från mig hamnade på honom, tvättade han bara bort det och inte mer än så. Därefter bad han i det.”23

Hon och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde sova under ett och samma täcke samtidigt som hon hade sin månadsperiod. Om något från henne hamnade på honom, tvättade han bara bort det. Det bevisar att sakfrågan är flexibel. Härmed avvisas även tvångstänkare, vilket var just det författaren (rahimahullâh) hade för avsikt. Han ville nämligen visa att vår religion är tolerant och flexibel.

1Muslim (514), an-Nasâ’î (768), Abû Dâwûd (370) och Ibn Mâdjah (652).

2an-Nasâ’î (284) och Abû Dâwûd (2166).

3Ighâthat-ul-Lahfân (1/113).