Under räkenskapen står människan framför Elden

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att tjänaren kommer att ha Elden framför sig när han står framför Allâh för att betala sin räkning. Likaså har han berättat att välgörenhet skyddar dess betalare mot Elden.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från ´Adiyy bin Hâtim att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns ingen av er utan att hans Herre kommer att tala med honom och det kommer inte att finnas någon tolk mellan Honom och honom. När han tittar till höger om sig, ser han endast det han har gjort. När han tittar vill vänster om sig, ser han endast det han har gjort. När han tittar framför sig, ser han endast Elden framför sitt ansikte. Skydda er därför mot Elden om det så skulle vara med en halv dadel.”

Muslim rapporterade i sin “as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den av er som kan skydda sig mot Elden med en halv dadel får göra det.”

al-Bukhârî rapporterade i sin “as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Var och en av er kommer helt säkert att stå framför Allâh (´azza wa djall) och det kommer varken att finnas något skynke mellan Honom och honom eller någon tolk som tolkar åt honom. Därefter kommer Han att säga till honom: “Har Jag inte skänkt dig egendom?” Han kommer att säga: “Jo.” Då säger Han: “Har Jag inte sänt ett sändebud till dig?” Han kommer att säga: “Jo.” När han tittar till höger om sig, ser han endast Elden. När han sedan tittar till vänster om sig, ser han endast Elden. Låt var och en av er skydda sig mot Elden om det så skulle vara med en halv dadel. Om han inte hittar det heller, får han göra det med ett fint ord.”