Under prövningar talar de lärda och vi håller tyst

Fråga: Hur skiljer vi mellan att det är berömvärt att tiga om prövningar och att det är klandervärt att inte gå in i dem?

Svar: Det är endast de insiktsfulla lärda som talar i samband med prövningar. Det är inte alla som skall tala under dem. När de okunniga talar i samband med prövningarna blir prövningarna bara värre. När de lärda talar under dem och klargör dem, avtar de med Allâhs tillstånd. Det är alltså inte alla som skall tala om prövningar. Det är endast de insiktsfulla lärda som skiljer mellan sanning och falskhet som skall tala i samband med dem. De vet hur de skall tala. Det är som sagt inte vem som helst som skall ge sig in i prövningarna, prata om dem och svara på frågor om dem.