Under hur lång tid skapades jorden och himlarna?

publicerad
27.03.2010

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/119)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

”Säg: ”Hur kan ni förneka Honom, som har skapat jorden under två dagar? Och sätta medgudar vid Hans sida? – Han är skapelsernas Herre!” Det är Han som har sänkt ned i den fast förankrade berg, som reser sig högt över dess [yta], och Han har välsignat den och mätt ut allt av dess näring – under jämnt fyra dagar – [ett svar] till dem som frågar. Och Han vände Sig mot himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!” Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju himlar, och anvisade varje himmel dess uppgift.”1

al-Bukhârî rapporterade från Sa´îd bin Djubayr att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh skapade jorden under två dagar. Därefter skapade Han himlarna och vände Sig mot dem och formade dem under ytterligare två dagar. Därefter bredde Han ut jorden på så sätt att Han skapade vatten, betesmarker, berg, sand, livlösa ting och kullar och det som finns mellan dem under ytterligare två dagar. Det är alltså betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord ”Och efter detta har Han brett ut jordens yta”2. Hans (ta´âlâ) ord ”… Honom, som har skapat jorden under två dagar…” betyder skapandet av jorden och det som finns på och i den, vilket skedde under fyra dagar. Dessutom skapades himlarna under två dagar.”

”… som har skapat jorden under två dagar…” – Söndag och måndag.

Det är Han som har sänkt ned i den fast förankrade berg…” – Han har välsignat dem så att de kan ta emot vatten, skörd och jordbruk. Han har mätt ut allt av dess näring som skapelserna är i behov av som uppehälle och platser som används till skörd och jordbruk. Detta ägde rum under onsdagen och torsdagen och tillsammans med de två föregående dagarna blir det fyra dagar.

”Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju himlar…” – Därefter skapade och formade Han himlarna till sju stycken under ytterligare två dagar. Detta skedde på fredagen och lördagen.

1 41:9-12

2 79:30