Under hur lång tid förgjordes ´Âd?

publicerad
27.03.2010

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/119)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

”Och under ödesdigra dagar sände Vi en rasande, iskall stormvind över dem för att låta dem i detta liv smaka ett förnedrande straff; straffet i det kommande livet skall förnedra dem än mer och de skall inte få någon hjälp.”1

”… ödesdigra dagar…” – Det vill säga efter varandra, vilket nämns i:

”Och vad ´Âd beträffar utplånades den av en piskande stormvind med iskyla, som Han lät rasa mot dem utan uppehåll i sju nätter och åtta dagar.”2

Detsamma gäller Hans (ta´âlâ) ord:

”En pågående och olycksdiger dag, sände Vi en rasande vind mot dem.”3

Det vill säga att straffet inleddes mot dem en ödesdiger dag och det fortsatte i:

”… sju nätter och åtta dagar.”4

Detta varade till dess att varenda en hade utplånats och den världsliga förnedringen hade enats med det kommande livets straff.

1 41:16

2 69:6-7

3 54:19.

4 69:6-7