Under ´Asr kommer man på att man inte har bett Dhuhr

Publicerad: 2011-06-29
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5412

 

Fråga: En man slöt sig till samlingen som bad ´Asr. Under bönen kom han på att han inte har bett Dhuhr. Vad skall han göra?

Svar: Han skall avse den som en frivillig bön och fortsätta med att förrätta den. Efter Taslîm reser han sig upp och ber Dhuhr och sedan ´Asr.