Undanhållet studiebidrag från girig fader

Fråga: En kvinna har ett barn som får studiebidrag. Hans fader är girig och kräver att varje peng i hemmet går till honom. Kvinnan undanhåller studiebidraget från mannen eftersom hon säger att hon försörjer barnet och köper nödvändigheter till hemmet för pengarna. Hon menar att om hon ber mannen om pengar så kommer han dels inte att ge henne några pengar, dels kommer de att börja bråka. Vad säger ni om detta?

Svar: Det hon undanhåller från fadern för att kunna försörja sonen är harmlöst. Hon får dock inte bruka sonens pengar för att köpa nödvändigheter till hemmet. Det är faderns skyldighet. Hon får däremot ta från faderns pengar för att köpa till hemmet ehuru han inte vet om det. Hind bint ´Utbah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud! Abû Sufyân är en snål man. Är det harmfullt att jag tar av hans egendom för att mata vår familj?” Han sade till henne: ”Nej, inte så länge det är rimligt.”1

Fråga: Får sonen själv undanhålla sina pengar för att kunna leva på dem om han är rädd för fadern?

Svar: Så länge han är i behov av försörjning så är det inga problem att han undanhåller dem från sin fader.

1Muslim (1714).