´Umrah två gånger om månaden

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 169-170

801 – Ahmad berättade för oss: Humayd bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Hammâm bin Yahyâ berättade för oss:

Qatâdah blev frågad om ´Umrah två gånger om månaden. Han återberättade då Sa´îd bin al-Musayyab, ´Atâ’ och al-Hasan som sade att handlingen är harmlös. Även Ibn ´Umar fick den frågan och han föraktade inte handlingen.”

802 – Ahmad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från Ibn Djuraydj, från Abûz-Zubayr som berättade att han hörde Djâbîr bli frågad om ´Umrah efter Tashrîq-dagarna. Hans svar var:

Det är harmlöst. Dock ska inget offerdjur medtagas.”