´Umrah och besök i samma veva

Fråga: En man reste från Qasîm till Jeddah för att besöka sin familj. Han själv kommer från Jeddah och avsåg att göra ´Umrah under resans gång. Får han sinka sin Ihrâm till dess att han anländer till sin familj?

Svar: Personen som reser till Jeddah för att träffa sin familj och avser att göra ´Umrah om han stannar där en vecka, månad eller dylikt, behöver inte gå in i Ihrâm. Detsamma säger vi om personen från Makkah som reser från Qasîm till Makkah för att besöka sin familj och avser att vallfärda samma år; vi ålägger honom inte att gå in i Ihrâm från stationen. Ty han skall till sin familj.

Men han som kommer från Riyâdh är resenär i Jeddah. Han är inte bosatt där. Om han reser till Jeddah för att arbeta, besöka någon, göra affärer eller anställas och avser samtidigt att göra ´Umrah under resans gång, sker resan på grund av två syften. I så fall skall han inte passera stationen utan att gå in i Ihrâm, ty han är resande i Jeddah till skillnad från de två förstnämnda som bor i Jeddah eller Makkah.