´Umrah natten till den 27 Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, Djuz’ ´Amma, sid. 277-278

Numera är det vanligt att folk utför ´Umrah natten till den tjugosjunde. Natten till den tjugosjunde är Heliga moskén full av människor. Emellertid är det innovation att särskilja den natten med ´Umrah. Ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varken gjorde det eller påbjöd det. Han befallde inte samfundet att eftersträva natten till den tjugosjunde med ´Umrah. Däremot befallde han oss att eftersträva natten till den tjugosjunde med bön. Det bevisar hur fel många människor har och att många tar sin religion från sina förfäder utan föreskrivna grunder. Akta er för att dyrka Allâh utan insyn och bevis från Qur’ânen, Sunnah och de renläriga kalifernas praxis.