´Umrah för profeten

Fråga: Min dotter vill göra ´Umrah för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Är det tillåtet?

Svar: Det är inte föreskrivet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får samma belöning som personen som handlar efter hans död. Det finns inget behov av en sådan ´Umrah. Om du gör ´Umrah för dig själv får sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samma belöning som du. Ty det är han som har visat dig handlingen. Det finns alltså inget behov av att handla för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) belönas i alla fall.