´Umrah för kroniskt sjuk släkting

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: Min släkting har blivit kroniskt sjuk. Får jag göra ´Umrah å hans vägnar?

Svar: Om han inte har gjort ´Umrah, får du göra det och inte annars.