´Umrah för döda och levande

Fråga: Vad är domen för att utföra ´umrah för den döde och levande?

Svar: Det är harmlöst att utföra ´umrah för den döde. Det är även harmlöst att göra det för den levande som saknar förmåga på grund av fysisk svaghet eller sjukdom.