´Umrah en gång i månaden

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 180

864 – Jag hörde Ahmad bli frågad när pilgrimen ska sluta upp med sin Talbiyah. Han svarade:

”När han rör vid Hörnan.”

865 – Jag frågade Ahmad vad han ansåg om ´Umrah en gång i månaden. Hans svar var:

”Jag hoppas att det är harmlöst.”

866 – Jag hörde Ahmad bli frågad om ´Umrah i Muharram. Han sade:

”Pilgrimen behöver inte offra. Handlingen är harmlös och dygdig.”