´Umrah efter affärsresa i Jeddah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: En person vill resa till Jeddah i arbetande syfte. Efter arbetet planerar han att utföra ´Umrah. Var ska han gå in i Ihrâm sett till att han inte kan vara iklädd Ihrâm i Jeddah?

Svar: Han måste gå in i Ihrâm från stationen. Antingen gör han det så fort han kommer dit, utför ´Umrah och därefter åker till Jeddah, eller också åker han direkt till Jeddah utan Ihrâm, gör sitt arbete och sedan återvänder till den station som han har passerat för att gå in i Ihrâm därifrån.